ВИНИ ЕООД - Строителен надзор


  


уеб дизайн - v138 Ltd.

 
Име:
Мини Вец с напорен водопровод

Местоположение:
с. Брестовица

 

Фотоволтаична централа с БКТП - 39 панела                  с. Конуш, общ. Асеновград

В изпълнение на финансовата програма на ЕС за България до 2013 година нашето правителство прие предложението на европейската комисия в мярката “Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси” да се включи нова дейност за изграждане на инсталации с използване на възобновяеми енергийни източници. Най-природосъобразният възобновяем енергиен източник, без съмнение, е слънцето. Цялата територия на страната е много подходяща за слънчева енергетика. А трансформацията на естествената дневна светлина в електрически ток, чрез соларни фотоволтаични модули, е най-екологичният начин на преобразуване на слънчевата светлина в електричество. Именно затова, такива проекти приоритетно се субсидират от ЕС. Подготовката и приемането на енергийни проекти с използване на възобновяеми енергийни източници стартира през месец септември 2007 година. А действащите субсидии от 2004 година, в размер на 20% от инвестицията за фотоволтаични проекти, се получават директно от банките.

В сравнение с друг вид неенергиен бизнес, възвръщаемостта на фотоволтаичните електроцентрали е по-дълга и съответно печалбите са по-ниски. За сметка на по-ниската печалба при производството на екологично електричество, пазарният риск за реализацията на продукцията е 0, защото с последните изменения на Закона за енергетиката и в специалния закон за стимулирането на използването на ВЕИ за енергетика се гарантира 100% изкупуване на тока по преференциална цена. Но дори и без преференции, енергийният бизнес за производство на екологична енергия е с по-малък риск, в сравнение с повечето други видове бизнес, благодарение на високата универсалност на произвежданата стока – електрически ток и либерализацията на пазара. В либерализиран пазар всеки производител може да определя на кого да продава електроенергията.

Проучване, проектиране и изграждане на соларни фотоволтаични паркове и инсталации с фотоволтаични панели и модули,

Консултиране, изготвяне на доклади за оценка съответствието със съществените изисквания към строежите по проектната документация и упражняване на строителен надзор на алтернативни източници на енергия (фотоволтаици, вятърните генератори, хидроенергийни станции).