ВИНИ ЕООД - Строителен надзор


  


уеб дизайн - v138 Ltd.

 
Име:  Винарска изба и дегустационни зали за посещение на туристически групи

Местоположение:
с. Устина, Община "Родопи"
Име:
Шивашки цех и склад

Местоположение:
с. Трилистник, Община "Марица"
Име:
Склад за пакетирани хранителни стоки

Местоположение:
гр. Стамболийски
Име:
Пилотна винарска изба "Шато Асена"

Местоположение:
 с. Златовръх, Община Асеновград
Име: Склад за готова продукция, основни и спомагателни материали

Местоположение:
бул. "Карловско шосе", гр. Пловдив
Име:
Печатница "Flexprint" ООД

Местоположение:
с. Цалапица, общ "Марица"
Име: Складова база с административна и търговска част "Запрянови" ООД

Местоположение:
гр. Асеновград
 
Име:
Админстративна производстевна сграда - печатница Диков

Местоположение:
гр. Асеновград
Име: Фабрика за преработване на оризова арпа, фуражен цех и складове за суровина

Местоположение:
с. Бенковски
Име:
Цех за производство на дървени плоскости

Местоположение:
гр. Асеновград
 
Име: "Полигруп" - цех за производство на полиетиленови фолиа и опаковки

Местоположение:
гр. Асеновград
Име: "Шнайдер Електрик"

Местоположение:
с. Радиново, област Пловдивска

ЗП: 7010,65 м2; РЗП: 8225,83 м2;
Име: "Шнайдер Електрик" - Фабрика за асемблиране на ел. продукти ниско напрежение

Местоположение:
с. Перущица
Име: "Зорница 90" - месокомбинат

Местоположение:
гр. Пловдив
ул. Брезовско шосе № 176
Име:
Бетоновъзел

Местоположение:
Асеновград
Име: Малка винарска изба

Местоположение:
с. Песнопой, общ. Хисаря

ЗП = 232.53 м2; РЗП = 465.05 м2
Име: Склад за търговия на едро, заведение за бързо хранене, офис и жилищна сграда

Местоположение:

кв. Горни Воден, общ. Асеновград
Име:Шивашки цех, административно-битова и складова част

Местоположение: гр. Първомай

ЗП = 1688,10 м2;
РЗП = 2065,05 м2